Tác Giả Y Nùng Dĩ Nực

  • Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

    Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

    Văn án:Có người xuyên không, xuyên thành Hoàng thượng hoặc Vương gia.Cẩm y ngọc thực, quyền thế ngập trời.Có người xuyên không, xuyên thành sư tôn hoặc giáo chủ.Được người kính ngưỡng, công lực bất phàm.Có người lại không tốt, cũng có thể xuyên thành nhân vật phản diện, mặc dù danh phận không mấy dễ nghe nhưng dù gì cũng có thể hô phong hoán vũ, cũng có lý tưởng khát vọng to lớn "Bóp chết nhân vật chính".Lý Trường Thiên, thanh niên bốn tốt xuất thân gia giáo của thời đại mới, vì làm nhiệm vụ mà hy sinh thân mình, vừa nhắm mắt thì đã mở ra.Hắc! Xuyên qua rồi!Xuyên thành phạm nhân người người đuổi đánh, tội ác tày trời.Lý Trường Thiên:??? Khoan khoan, hình như có chỗ nào không đúng thì phải?Tuần sát sứ Yến Thù căm ghét cái ác đạp hắn dưới chân, lạnh như băng mà nói: "Giết người phải đền mạng".