Tác Giả Xuân tửu tuý sơ ông

 • Tôi Chọc Cậu Sao

  Tôi Chọc Cậu Sao

  Văn án

  Lưu Dương: Người ta thường nói học sinh giỏi ba tốt đánh không đánh lại, mắng không mắng lại là đây sao? Gạt người a meow!

  Trương Lê: Đó là vì tôi cảm thấy trong đầu cậu toàn phân, không muốn quan tâm cậu.

  Không quy củ đứng đắn học sinh thụ x nghiêm túc chững chạc công

  Lần đầu viết đoản văn, logic không rõ ràng, xử lý tình huống theo tâm trạng, cẩn thận khi nhảy hố.

  ———-

  Giới thiệu:

  Lưu Dương: Người ta thường nói học sinh giỏi ba tốt đánh không đánh lại, mắng không mắng lại là đây sao? Gạt người a meow!

  Trương Lê: Đó là vì tôi cảm thấy trong đầu cậu toàn phân, không muốn quan tâm cậu.