Tác Giả Vô Ý Vi Chi

 • Diễm Sắc Thiếu Niên

  Diễm Sắc Thiếu Niên

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Diễm Sắc Thiếu Niên> tại TruyenTR.com ========

  Thể loại:
  Đam mỹ, Cao H, Song tính
  Tình trạng bản edit: Hoàn (9 chương)
  Edit + Beta: LK

  Tiểu thụ là một mỹ nhân có trong mình hai giới tính. Với  quá khứ sa ngã của thiếu niên thanh thuần?

  Không có CP, thuần thịt văn