Tác Giả Tử Y Y

  • Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

    Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

    Văn Án
    Truyện bắt đầu khi cô vừa bị bạn trai phản bội, đã thế trong công việc của xảy ra vấn đề. Lao lực làm việc không nghỉ ngơi, chỉ vừa chợp mắt ngủ một giấc liền xuất hiện trong không gian kỳ lạ. Để có thể quay trở về, cô phải vượt qua những thử thách được đưa ra.