Tác Giả Từ Từ Đồ Chi

 • Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

  Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

  Editor: BànVăn trúc mã.Hai tên nhóc lớn lên thành hai chàng trai cùng đi cứu vớt thế giới (khả năng không thành công).Tam quan là cái gì ăn được không công (Tống) x giá trị quan luôn hướng về chủ nghĩa xã hội thụ (Khúc) - Đại khái là cường cường (?)
 • Nắng Hạ Ngày Đông

  Nắng Hạ Ngày Đông

  Văn án:

  Hồi còn trẻ Trì Lập Đông từng là cặn bã. Không chiếm được trái tim của bạch nguyệt quang nên đã bẻ cong người có dáng vẻ giống thế là Hạ Nhạc, gián tiếp hại cậu tha hương cầu thực. Mười hai năm sau, Hạ Nhạc trở về.