Tác Giả Tu Lão Từ

 • Tuyệt Sắc Nữ Thần

  Tuyệt Sắc Nữ Thần

  ======= 

  <Tuyệt Sắc Nữ Thần> tại TruyenTRZ.com 

  ========

  Thể loại: đô thị, dị năng, trọng sinh, sắc...

  Ở tu chân giới thì hắn là một Dâm Đế nhưng tuổi thọ đã hết giới thọ nên linh hồn của hắn phiêu bạt đến địa cầu rồi nhập vào một thanh niên bình thường Trần Phong. Trong người hắn vốn đã tiềm thức của tính tình háo sắc, cho nên dù nhập vào xác người khác thì hắn vẫn bước đi trên con đường truy tìm mỹ nhân tại đây. Những biến cố xảy đến với hắn càng nhiều, nữ nhân ngả vào lòng hắn càng đông. 

  Hắn không ngại giết thêm một người, chỉ cần hắn dám đụng vào sợi tóc của các nàng thôi!

  Truyện không có tác động nào đến thực tại!