Tác Giả Tử Dục

 • Đem Em Nhai Nuốt

  Đem Em Nhai Nuốt

  =======

  <Đem Em Nhai Nuốt> tại TruyenTRZ.com

  ========

  NP, H nặng.


  Giới thiệu:

  NP khẩu vị nặng.

  Bạch Mị rơi vào tay cặp song sinh, giống như sủng vật cũng giống như công cụ phát tiết, ngày ngày chịu tra tấn.

  Ai nói cô có gương mặt động lòng người.

  Ai bảo cô thân hình quyến rũ.

  Anh em hắn không có gì muốn mà không cướp về.