Tác Giả Tú An365

 • Cô thư ký quyền lực của tổng tài

  Cô thư ký quyền lực của tổng tài

  Lục Thiên Thanh là một cô gái xinh đẹp và đa tài, có học thức, biết đánh võ.

  Có thông thường được đãi ngộ điều gì, thì phương diện khác sẽ có một khiếm khuyết để cân bằng lại.

  Cô tài sắc vẹn toàn, có lẽ vì thế mà ông trời lấy đi cha mẹ của cô.

  Số mệnh dường như đều đã có sắp đặt.

  Vì thế cô gặp chân mệnh thiên tử của mình, Vương Hoàng Thiên.

  Là một vị giám đốc chi phối tập đoàn Vương thị hùng mạnh, anh là người cao ngạo, lạnh lùng và cũng rất có quy tắc.

  Với anh, gia đình và công việc là thứ mà anh phải để tâm, chứ không phải ăn nhậu chơi bời, xa hoa hưởng lạc.

  Hai người gặp nhau, mối duyên bắt đầu