Tác Giả Truy Mộng Tĩnh Hải

 • Chính Là Ngươi Nô Lệ

  Chính Là Ngươi Nô Lệ

  Editor: Tiêu Dao Nhân

  Trạch Nịnh là có ngoại hiệu là Diêm Vương, là sát thủ số một trong bảng xếp hạng sát thủ được Ngô Hạo dạy dỗ, hắn cũng chỉ khuất phục dưới y.

  Hắn một lòng trung thành với y không bao giờ dám làm gì trái mệnh lệnh của y.

  Hai năm trước Trạch Ninh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau mình sẽ phủ phục dưới chân của một người đàn ông, lấy người đàn ông kia làm toàn bộ cuộc sống của mình. Hắn không thể tưởng tượng được, cũng không ai có thể nghĩ đến.

  Hết thảy đều từ ngày đó của hai năm trước mà bắt đầu…