Tác Giả Tôi Đón Xe Tới Ai Cập

 • Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu

  Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu

  "Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu

  Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập)

  Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ

  Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu)

  Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

  Nội Dung: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, điềm văn

  Nhân vật chính: Đinh Tư Sổ, Niên Kiều

  Văn Án:

  Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?"
  Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công!"
  Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc... Đây không phải người đêm đó đã...
  - -----