Tác Giả Tố Quang Đồng

  • Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

    Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

    Bạn đang đọc truyện Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức của tác giả Tố Quang Đồng. Từ thuở lọt lòng, Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đã là một cặp trời sinh.

    Đến cuối cùng, ngày đoàn tụ sum vầy mà cô hằng mong đợi cũng đã đến.

    Truyện còn có tên khác: "Khi họ cùng nhau lớn lên", "Anh hàng xóm của tôi", "Hẹn nhau nơi làm việc: chắc là để phát cẩu lương"