Tác Giả Tinh Tú Chi Quang

  • Bảo Bối Thực Ngoan

    Bảo Bối Thực Ngoan

    ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Bảo Bối Thực Ngoan> tại TruyenTR.com ========

    Yêu cầu xem xét kĩ trước khi vào đọc. Truyện thuần H kể về bé thỏ ngay từ lúc 6 tuổi đã bị ba ba cùng ca ca bắt đầu này nọ nọ kia nhưng lúc này tương đối nhẹ nhàng:))) Giai đoạn này cũng chỉ trong 1,2 chương đầu thôi. Từ sau là H tung tóe. Tác giả viết H rất mượt, không gây chán ghét.