Tác Giả Tiểu Yêu

 • Võ Đạo Độc Tôn

  Võ Đạo Độc Tôn

  Thiên Nguyên đại lục, có Đại Năng Lực Giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa!

   

  Diệp Minh, một giới phàm lưu, con thứ xuất thân, vì báo huyết cừu, không ngừng vươn lên.

   

  Dưới cơ duyên, thu hoạch được "Thần Linh bảo y", dùng "Trúc Cơ thần đan", tu được "Thông Thiên kinh đồ" .

   

  Tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, dù ai cản con đường tu võ, giết không tha!

   

  Bất Hủ hoàng triều, Vạn Cổ đại giáo, Hồng Hoang cự yêu, Kình Thiên ma thần, đối mặt này đầy trời Thần Ma, hắn không sợ hãi, mệnh ta tại ta không tại Thiên!

   

  - Cảnh giới: Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tông, Võ Quân...