Tác Giả Tiểu Thạch Nam Ký

 • Tiểu Ngốc Tử

  Tiểu Ngốc Tử

  ======= <Tiểu Ngốc Tử> ========

  Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)

  Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1x1, HE.
  Edit: MOE
  Tình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)

  Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.

  Tiểu ngốc tử Trường Canh bị vi phu thao mông hằng ngày ~

  Uy mãnh thợ săn công x ngốc manh ca nhi thụ.