Tác Giả Tiểu Tần Tử

 • Phong Cốt

  Phong Cốt

  Edit: Gián
  Beta: Ra

  Trích đoạn: Trên ngón tay cuối cùng của y, là dây tơ hồng sắc màu tiên diễm. Chỉ là, đầu dây bên kia, vẫn chẳng có ai nắm lấy…
 • Phạm Lỗi

  Phạm Lỗi

  Giới thiệu
  Truyện tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thụ đối xử tốt với công mà công không quý trọng, về sau hối hận cũng không kịp.

  Công: Dung Bái
  Thụ: Bùi Văn Ca
 • Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

  Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

  Tên truyện: PHẠM LỖI
  Tên Hán Việt: ĐẮC CỬU
  Tác giả: Tiểu Tần Tử
  Thể loại: ngược thân, ngược tâm, cuộc sống đô thị, sinh tử, song tính, hiện đại, HE.

  Giới thiệu
  Truyện tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thụ đối xử tốt với công mà công không quý trọng, về sau hối hận cũng không kịp.

  Công: Dung Bái
  Thụ: Bùi Văn Ca
  Nhấn mạnh: Truyện không có H.