Tác Giả Tiêu Khinh Tùng

 • Nam Chủ Mẹ Nó Là Hệ Thống

  Nam Chủ Mẹ Nó Là Hệ Thống

  Hán Việt: Nam chủ tha mụ thị hệ thống

  Tác giả: Tiêu Khinh Tùng

  Editor: Socola đắng
  Tình trạng: Còn tiếp​

  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Pháo hôi, Nghịch tập, 1v1​

  Văn án

  【1V1 có nhân vị ngọt 】 Nguyên Cửu có một cái nhiệm vụ vĩ đại: Bảo hộ nam chủ. Cô chỉ là nghĩ giáo dục tốt con trai nam chủ, không cùng vai ác nảy sinh xung đột, nhưng cuối cùng như thế nào biến thành..

  Vai ác: Hoặc là gả cho tôi, hoặc là tôi giết con trai cô.

  Nguyên Cửu:. Mang theo con trai gả còn được?

  Vai ác: Cô mỗi ngày nhìn lén tôi liền tính giờ sao lại thế này, tôi mới không cần cô thích.

  Nguyên Cửu: Tôi không phải tôi không có anh đừng có nói bậy!

  Vai ác: A nữ nhân, tôi cố mà cưới cô đã là phước của cô, dù sao hài tử trong bụng cô cũng chính là hài tử của tôi.

  Nguyên Cửu: Không, tôi cũng không biết nó là của ai.

  Vai ác: Nữ nhân luôn là khẩu thị tâm phi.

  Nguyên Cửu: Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi chỉ là một hệ thống.

  【 khẩu hiệu của chúng ta là: Hộ nhi tử, ngủ vai ác! 】​