Tác Giả TIỂU BÁT

 • Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!

  Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!> tại TruyenTR.com ========

  Thể loại:
  Đam mỹ, hiện đại, H văn, HE
  Edit: Peasias

  Chung Húc Phong chưa bao giờ có thói quen đem người khác về nhà nhưng gặp phải tên nhóc xinh đẹp này lại khiến cho Chung Húc Phong phá vỡ giới hạn của mình mà chìm đắm trong dục vọng.