Tác Giả Tiêm Ngữ

  • Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

    Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

    ạn đang đọc truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế của tác giả Tiêm Ngữ. Yêu nhau tám năm thế nhưng lại bị người yêu phản bội, sau đó lại vô tình xuyên qua một dị giới, nơi đó chỉ có nam nhân và nam nhân.

    Tất nhiên ở thế giới đó nam nhân có thể có em bé rồi.

    Đây là chuyện xưa về một nhân vật mang theo bảo bảo cùng nhau sinh hoạt tại dị giới.