Tác Giả Thiên Lý Hành Ca

 • Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

  Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

  Bạn đang đọc truyện Mười Kiếp Chờ Hoa Nở của tác giả Thiên Lý Hành Ca. Dưới trần gian, có một câu nói như thế này: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

  Vừa hay tên ta là Mẫu Đơn, lại còn là một quỷ câu hồn.

  Khi đi câu hồn phách của một vị quận chúa, ta “thuận tay” câu luôn hồn phách của tên ăn mày cũng vừa tự tự vì tình rồi lên đường.

  Sau đó, gặp được tên nam thần khốn kiếp bảy trăm năm trước đã lấy ta ra làm vật hi sinh.