Tác Giả Thất Lạc Diệp

 • Trảm Nguyệt

  Trảm Nguyệt

  Huyễn Nguyệt » khai phục ngày thứ nhất, giáng sinh ở tân thủ thôn ta đây phát hiện trong cái bọc so với khác nhiều người mấy cái bảo bối, một quyển Tu La Bí Điển, một quyển toàn bộ thành tựu sổ tay, còn có một chỉ không thấy rõ cấp bậc lại cực kỳ thần bí cổ vòng tay.

  Ta không biết là người nào kín đáo đưa cho ta đây nhiều, ta cũng không biết là người nào phát động hệ thống Bug.

  Ta chỉ biết là, ở ta giáng sinh ở cái thế giới này giờ khắc này bắt đầu!

  Không trung sẽ vì ta mà run rẩy, vạn dặm núi sông sẽ vì ta mà hồi phục, 7 ức thiếu nữ sẽ vì ta mà động lòng, bởi vì ta rất có thể chính là cái thế giới này ——

  Mạnh nhất nhân vật chính!