Tác Giả Thập Cửu Dao

 • Phù Hợp Nhất

  Phù Hợp Nhất

  Bạn đang đọc truyện Phù Hợp Nhất của tác giả Thập Cửu Dao. Thế giới của ABO, lại là thế giới Alpha được trời ưu ái, và ở đây tìm kiếm Omega phù hợp cho Alpha bằng cách kiểm tra gene.

  Một Alpha xuất sắc và lóa mắt như Trịnh Phi Loan thật sự không thể chấp nhận được độ phù hợp gene của hắn lại chỉ xứng với một Omega cực kì, cực kì bình thường, không có xíu nào hấp dẫn, cũng không có điểm gì nổi bật.

  Đặc biệt là đối với một Alpha tài năng như hắn, luôn nhìn người bằng nửa con mắt thì Omega kia càng là kém cỏi không thể chịu được.

  Yêu —- kì diệu đến độ chỉ chút thoảng qua lại khiến nhau day dứt cả một đời.