Tác Giả Thanh Tử

 • Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

  Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

  Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

 • Mao Sơn Đệ Tử

  Mao Sơn Đệ Tử

  Mao Sơn Tru Tà có thần phương, âm dương lưỡng giới thu bất tường; Thất Tinh Long Tuyền nay ở đâu, không thấy năm đó Diệp Thiếu Dương!
 • Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

  Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

  Tác giả: Thanh Tử

  Thể loại: Ngôn Tình

  Giới thiệu:

  Lê Niên Ái thầm yêu một người.

  Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc này chẳng khác gì tự mình nuôi một con quái vật

  Dùng chính tâm tư, tình cảm, cảm xúc...của bản thân để nuôi nấng nó.

  Nếu vô tình để mất kiểm soát thì sẽ bị chính con quái thú mình nuôi nuốt chửng.

  Ai mà chẳng từng có khoảng thời gian thích một người đến cuồng si nồng nhiệt.....

  Nhưng trên đời làm gì có lối thoát nào cho một kẻ si tình ngoại trừ 2 từ "đồng ý" của đối phương.....