Tác Giả Thanh Sơn Đào Cốc

 • Thần Cấp Đặc Công Hệ Thống

  Thần Cấp Đặc Công Hệ Thống

  Lâm Hoan tại bị đạn lạc đánh trúng sau khởi tử hoàn sinh, lại phát hiện bản thân có được một cái thần bí Đặc Công Hệ Thống.

  Ẩn Thân thuật, Xuyên Tường thuật, Thấu Thị nhãn, có được các loại cua gái thần kỹ Lâm Hoan hóa thân thành Đặc Công giới

  Tỉnh chưởng giết người kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân.

  Đặc Công Hệ Thống tại, trang bức ta đệ nhất!