Tác Giả Thanh Phong Cửu

 • Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

  Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

  Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc HVĂN ÁN:

  Ma tôn Ngôn Linh quỷ thần nghe tiếng liền sợ vỡ mật đã chết, Lục giới hoan hô.

  Để quay lại Ma giới, Ngôn Linh trói định hệ thống nữ vương, đi lên con đường trang bức vả mặt.

  Nhưng mà muôn vàn vị diện luôn có một tiểu ca ca thần bí tới trêu chọc nàng, sủng nàng, bức nàng.

  Ngốc tử vương gia cầm trong tay lưỡi dao sắc bén uy hiếp nàng: Nói yêu ta, bằng không ta liền tự sát!

  Tổng tài bệnh kiều xích sắt điên cuồng cầm tù nàng: Ngươi lại chạy, chúng ta liền cùng chết!

  Thiếu niên tự bế ánh mắt si mê nhìn nàng: Hôn ta ôm ta hống ta, bằng không ta....

  Ngôn Linh một cái tát đánh qua, "Ngốc tử, còn dám uy hiếp bản tôn, muốn lên trời! "

  Tiểu ca ca: "........" Nói tình yêu tốt đẹp đâu? Lão tử muốn hắc hóa!

  Hệ thống, [Ký chủ ký chủ, mau công lược hắn, đó là nhiệm vụ chi nhánh của ngươi!]
  Ngôn Linh hai mắt tỏa ánh sáng....

  _____óa!!!!!!