Tác Giả Thẩm Dạ Diễm

 • Khốn Lưu

  Khốn Lưu

  Bạn đang đọc truyện Khốn Lưu của tác giả Thẩm Dạ Diễm. - Em không hận tôi đã lừa em, lợi dụng em sao???

  - Không hận.

  - Vậy, nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?

  ....

  —–

  Công phúc hắc - thụ siêu cấp lãnh đạm (nhìn tên là biết đi ~~~)

  Công sủng thụ

  Kết cục HE

  Còn muốn biết gì nữa?