Tác Giả Thái Nghi

 • Tiểu Tử Tu Tiên

  Tiểu Tử Tu Tiên

  - Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động.
  - Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống.
  - Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là "Khò Khò".
  - Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho hệ thống.
  - Beep, sắp hết thời gian, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên sau 10 giây.
  - Beep, thời gian đã hết, hệ thống chọn ngoại hình giao tiếp ngẫu nhiên: "con tắc kè"

  Một con người và một hệ thống dâm đãng bắt đầu khuynh đảo đại lục.