Tác Giả Tg Diệp Hỏa

 • Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

  Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

  Bạn đang đọc truyện Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác của tác giả Diệp Hỏa. Mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ca ca mình là khiến Dịch Đường Đường cảm thấy vui vẻ nhất.

  Nhưng bỗng nhiên một ngày tỉnh lại, cô lại nhìn thấy mấy người xa lạ đang vây quanh mình.

  Người lạ Giáp: Cô gái à, cô biết ca ca cô là một người cực kì độc ác không?

  Dịch Đường Đường nghi hoặc:......

  Cô cho rằng mình chưa tỉnh ngủ.

  Người lạ Ất: Tỉnh tỉnh! Đừng có ngủ, anh cô sắp hủy diệt thế giới rồi....

  Dịch Đường Đường trợn mắt:......

  Cô biết ca ca là người ác, nhưng mà vậy thì thế nào? Nếu không phải thân thể cô không khỏe, cô cũng sẵn sàng giương đại đao, phấn đấu làm một người ác nổi danh lập thiên lập địa!!