Tác Giả Tạp Yến

 • Người Trước Mắt

  Người Trước Mắt

  ————-

  Văn án

  “Mặc dù Phương Sùng Viễn ngủ với không ít người trong vòng giải trí, thậm chí còn được đặt cho cái danh “Thiên nhân trảm*”(千人斩), thế nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại một chỗ bạch nguyệt quang đó, ngủ không tới chỗ cao lĩnh chi hoa Lan ảnh đế thì nhân sinh còn gì ý nghĩa? Cho nên sau một lần hợp tác liền quyết liệt theo đuổi Lan Tranh, hắn tự nhận là, khí chất nam thần Lan ảnh đế đối với hắn vẫn có chút ý tứ đi, phải không?”

  *Thiên nhân trảm: sở hữu một cái gì đó khiến người khác phải điêu đứng, nhìn là muốn gục ngã.