Tác Giả Starset

 • Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

  Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

  Phương Đồng vốn là một  người hiện đại nhưng không biết vì sao chỉ là ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.  không những vậy, hắn biến thành hình dạng của mình lúc còn nhỏ, trong đầu lòi ra một cái hệ thống tiến cấp, mà còn hơn nữa, cả căn nhà của hắn đều xuyên không...

  Thánh cấp Gia Cư, ở trong phạm vi một trượng phát hiện địch ý, lập tức mở ra phòng hộ trận, ngăn cản mọi kẻ địch.

  Quần áo vải tầm thường tiến cấp, trở thành Thánh Y, công kích đều bị ngăn trở, hơn nữa còn phản ngược.

  Nồi cơm cũ kĩ tiến cấp, trở thành lò luyện đan dược thần kì, ném thảo dược vào chưng liền có đan dược ăn.

  Con chuột vi tính tiến cấp trở thành Khốn Hồn Đằng, gặp người trói người gặp thần trói thần, không gì không bắt được.

  Phương Đồng từ đó bước lên con đường cường giả kì hoặc.