Tác Giả Saybabysay

 • Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

  Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Ất Nữ Bạch Nhã Nhã> tại TruyenTR.com ========

  Thể loại: 
  Xuyên không,Incest,cao H,np
  Editor: TrieuKyAn 
  Số chương: 83

  Đây là một niên đại kỳ lạ cùng một gia tộc kỳ lạ

  Ở nơi này có rất nhiều người yêu nàng mà nàng thì cũng có thể yêu rất nhiều người.

  Trong mối quan hệ đó, nàng nên đi theo đường nào.

  Một linh hồn nữ xuyên qua phát sinh quan hệ với ca ca của nàng. Còn phát sinh với cả một tên yêu quái nữa.