Tác Giả Samurai Đen

 • Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

  Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

  ======= 

  <Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật> tại TruyenTRZ.com 

  ========

  Thể loại: đô thị, huyền ảo, hệ thống,hiện đại sắc.

  Một câu chuyện xoay quanh chàng trai ngoại quốc Tony vốn là người Mỹ xoay quanh cuộc phiêu lưu cùng với  hệ thống sủng vật. Thuần hóa đàn kiến bảo vệ cho vườn rau của gia đình khỏi châu chấu. Thuần hóa chó  giúp cậu bảo vệ gia đình. Rồi cuộc sống của Tony sẽ đi đến đâu.