Tác Giả ROU

 • NTR Diệp Hàn

  NTR Diệp Hàn

  ======= <NTR Diệp Hàn> ========

  Thể loại:
  Hiện đại, H văn, Song tính, NTR, tổng thụ (Diệp Hàn), Cường thủ hào đoạt, OE(kết thúc mở).
  Edit: MOE 
  Tình trạng: Hoàn 10 chương

  Tóm tắt: Thụ lúc đầu bị chuốc thuốc ngủ rồi hiếp, sau đó bị lão bản "say rượu loạn tính", màn cuối là lên giường với anh trai của lão công.

  • Vì tên truyện chỉ có "NTR" nên mình mạo muội thêm tên thụ vào để phân biệt nhiều truyện NTR khác, và tác giả không đặt tên chương nên tự mình đặt để dễ nhớ^^