Tác Giả Q-Huy

  • Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

    Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

    Truyện Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng của tác giả Q-Huy kể về kể về Trịnh Nam Thành, Tiêu Hạo Thiên và mẹ bị vứt bỏ nhưng đến khi gia đình bị đình bức hại thì Trịnh Nam Thành được tìm về.

    Từ đây Trịnh Nam Thành đã cho các người đã hại nhà họ Trịnh biết tay. 

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!