Tác Giả Phong Tuỳ Nhứ Phiêu

 • Tần Tấn Chi Hảo

  Tần Tấn Chi Hảo

  Tên: Tần Tấn Chi Hảo
  Tác giả: Phong Tuỳ Nhứ Phiêu
  Thể loại: điền văn, ấm áp, cải trang, HE.

  Văn án:
  Không có ngược, không có H và không có ngược.
  Có chỉ hai nữ nhân tương phù giữ lẫn nhau, bình thản sinh hoạt cùng chuyện muối đường gạo giấm.
  Có lúc nhân sinh là như vậy đó. Bình bình đạm đạm, nhàn nhạt, ê ẩm, ngọt ngào.
  Cũng chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới là hạnh phúc chân chính.

  CP: Tần Tấn x Lâm Ân Huệ, Thịnh Dục x Đường Lâm.

  LƯU Ý TRUYỆN GXG NHÉ, KHÔNG PHẢI NGÔN TÌNH.