Tác Giả Phong Thanh Dương

 • Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

  Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

  Lý Thiên Mệnh nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh.

  Nhà hắn sủng vặt,vậy mà đều là Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú.

  Nhà của hắn gà, là láy Thái Dương làm thức ăn ' Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng '.

  Hắn mèo đen, là lấy Lôi Đình luyện hóa vạn giới ' Thái Sơ Hộn Độn Lôi Ma '.

  Liền nhà hắn Tiểu Cường, cũng là nắm giữ ức vạn bất tử phân thân' Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú '....

  Từ đây, hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân thành vạn cổ đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, du lịch khắp Chư Thiên Vạn Giới, san bằng vô tận Thần Vực.

  Vạn Vật Sinh Linh,Chư Thiên Thần Ma đều sợ hãi... 

 • Thái Cổ Đệ Nhất Tiên

  Thái Cổ Đệ Nhất Tiên

  Vân Tiêu sau khi chết hồn phi chân trời lúc rung động phát hiện: Hắn sinh sống 16 năm mênh mông nhân gian, hình dáng lại giống một tòa phần mộ! Mộ phần tiếp theo tôn thái cổ đồng quan, to như thương minh, ma khí ngập trời, từng tòa lục địa đều là quan tài lên một bồi bồi đất vàng, vạn vạn ức người sống lại trong phần thổ phồn diễn sinh sống! Trong quan tài lớn một bộ Tiên Thi, này mắt như Địa Phủ, miệng như Hoàng Tuyền, tóc giống như Thương Long, thân thể giống trăm vạn sơn mạch. Không biết phương nào Tiên Thần, vạn cổ an nghỉ nơi này!

  Thiếu niên oan hồn không diệt, chui vào Tiên Thi sống lại trọng sinh, lấy thế giới Thiên Trụ làm kiếm, lấy Phù Sinh đại lục vì phù, một người một quan tài sát xuyên Tiên Lộ, thông thiên chứng đạo