Tác Giả Phong Sương

 • Buông Ra Con Yêu Sủng Kia

  Buông Ra Con Yêu Sủng Kia

  Cái này là một cái nhân loại cùng Linh Sủng cùng tồn tại thế giới.

  Khế ước Linh Sủng, chỉ huy Linh Sủng chiến đấu, cùng Linh Sủng thành lập ràng buộc, đây chính là Ngự Yêu Sư.

  Lý Trường Sinh phục dụng Tạo Hóa Quả, thu hoạch được linh hồn cảm ứng năng lực, đây là một hạng có thể phạm vi tính nhìn rõ Linh Sủng, Linh Sủng trứng cùng bảo vật năng lực.

  Lục Địa Chi Vương Hoàng Kim Bỉ Mông

  Mãng xà trần gian Jormungander

  Hủy thiên diệt địa Bách Tí Cự Nhân

  Hóa thân liệt nhật Tam Túc Kim Ô

  Xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian Thời Không Long

  Mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối Chúc Long