Tác Giả Nhị Nhật Nhất Nguyệt

 • Hệ Thống Của Ta Tự Động Thêm Tiền

  Hệ Thống Của Ta Tự Động Thêm Tiền

  Trương Phàm bình thường rồi cả đời, cũng tại hấp hối sắp chết bị thần hào hệ thống khóa lại.

   "Chúc mừng chủ kí sinh bị thần hào hệ thống chọn trúng, từ nay về sau ngươi thời gian là vàng bạc."

   "Ta..."

   Nhưng câu này kinh điển quốc mắng Trương Phàm mới vừa vặn phun ra chữ thứ nhất, hắn liền triệt để yết khí liễu.

   Chết không nhắm mắt...

   (hết trọn bộ)(cười)

   Quyển sách lại danh:

   《 Ta mang theo thần hào hệ thống sống lại 》

   《 Người này rõ ràng rất mặn ngư lại quá mức có tiền 》

     Nhật thường văn, tiểu thanh tân, khinh hài kịch, không nặng miệng, hoan nghênh thử đọc.....