Tác Giả Nhật Nhật Thiện

 • Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

  Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh> tại TruyenTR.com ========

  Thể loại:
   đam mỹ, cổ đại, cao H, tu chân, nham hiểm giả dối công x tao nhã quân tử thụ
  Edit: Lăng Đang

  Lý Nhân ngay khi gặp được đại sư huynh Nhạc Thanh Hạ đã bắt đầu xuất hiện dục vọng từ ngày đầu tiên bái sư.

  Nhưng tạo hóa trêu đùa khi địa vị giữa hai người giống như mây với bùn, vì thế hắn chỉ có thể đem dục hỏa áp chế trong lòng.

  Mãi đến tận lúc hắn tìm được mấy quyển sách trong lúc vô tình, vì hắn mà chỉ ra một con đường sáng…

  Chuyện xưa về việc nham hiểm giả dối công không chừa thủ đoạn nào mà đem tao nhã quân tử thụ dạy dỗ thành lô đỉnh của chính mình, sau đó XXOO. Có thận, vô tâm, không tam quan, 1v1.