Tác Giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

 • Đại Tùy Quốc Sư

  Đại Tùy Quốc Sư

  Main nhặt được một vị Cóc tinh trọng thương, bị nó lừa bái sư nhưng lão yêu luôn muốn hại chết main, mà kết quả lại luôn là trời xui đất khiến thành tựu cho sự “Ngây thơ” của nhân vật chính nhà ta.

  Truyện viết nhẹ nhàng, tấu hài chủ yếu ở con Cóc yêu, kết hợp lịch sử, võ hiệp, tu tiên.

  Tóm lại, truyện hay, hài hước, nhẹ nhàng, thích hợp với tất cả mọi người!!

 • Linh Hiển Chân Quân

  Linh Hiển Chân Quân

  Tỉnh lại sau giấc ngủ, đối Trần Diên tới nói cũng không phải chuyện tốt.

  Cô sơn nhà tranh, ngọn đèn âm trầm, ban đêm lại xê dịch vạc nước.

  Âm phong núi hoang, còn có thể nhìn thấy ăn người quỷ mị, mê người tà hồ, hoang vu chùa miếu Phật tượng tự dũa tạng phủ, cũng có sơn vân mịt mờ thủy tạ như họa, Tiên Nhân tự tại.

  Này một năm, Trần Diên lôi kéo xe bò diễn lên tượng gỗ hí kịch, diễn kia Quan Vân Trường ngàn dặm phục ma, Chung Quỳ ăn quỷ, Vô Thường lấy mạng, Ô Giang thuỷ thần Hạng Bá Vương, còn có kia đại náo thiên cung Thiên Sinh Thạch Hầu, Quán Giang Khẩu Nhị Lang Chân Quân cứu mẹ. . .

  Cấp này thế đạo người, nói ra từng cái một cố sự khác nhau.

  Đạo đồ mênh mông, lập miếu ăn không ngồi rồi hương hỏa, phàm bái ta người, đều cầu được ước thấy.

  ____________________

  Truyện mới cầu cất chứa, bình luận sôi nổi ^^!!!