Tác Giả Nhất Nam Phu

 • Xin lỗi, nhận nhầm người

  Xin lỗi, nhận nhầm người

  Editor: Cây Nấm Nhỏ (wp diepvusang123)

  Văn án

  Công là trùm giả nữ, dùng một cái váy làm thù lao trả thù tên cặn bã giùm bạn. Kế hoạch là trước giả nữ để rù quến, sau khi tra nam cắn câu thì lật váy lên dọa tên kia ‘héo’ luôn.

  Lúc lên kế hoạch, mọi thứ đều được tính toán chu toàn, chỉ có điều… Công nào có biết tên bạn trai kia tròn méo thế nào đâu.