Tác Giả Nhất Khúc Phó Yên Hoa

  • Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ

    Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ

    Bạn đang đọc truyện Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ của tác giả Nhất Khúc Phó Yên Hoa. Nội dung câu chuyện kể về Ninh Vũ Nhiên xuyên vào một quyển tận thế bách hợp tiểu thuyết, đã vậy còn mặc vào một người cùng tên cùng họ, mà còn là người hại chết nữ chủ. Bi đát nhất là nữ chủ còn sống lại. Nội tâm của Ninh Vũ Nhiên muốn sụp đổ.