Tác Giả Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư

 • Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

  Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống> tại TruyenTR.com ========

  Edit:
  Hàn Trang Trang
  CP: lão tài xế ôn nhu có kĩ thuật cao thụ x xử nam kĩ thuật tệ trym to nhà khoa học công
  Tags:
  Xem mắt, Nhất kiến chung tình, hiện đại, đoản văn

  Gần đây Tô Cần bị mẫu thân đại nhân cằn nhằn đến độ buồn bực.

  Bốn năm trước, lúc 25 tuổi, anh đã come out với bố mẹ.

  Năm thứ nhất gà bay chó sủa, năm thứ hai tận tình khuyên nhủ, năm thứ ba nhìn thấu hồng trần (1), hiểu rõ sự huyền diệu của định mệnh, mẫu thân đại nhân nhà anh chào đón năm thứ tư lo lo lắng lắng.

  Tại sao lại lo lắng?

  Bởi vì Tô Cần đã 29, nhưng anh vẫn chưa có đối tượng cố định. Lúc trước không có bạn gái thì còn có lý do bản thân là gay, không có hứng thú với phụ nữ để làm cớ. Nhưng mà năm nay đã là năm thứ tư con trai come out, thế mà ngay cả bạn trai Tô Cần cũng chưa có. Mẹ Tô vẫn thấy, con trai bà là một nhân tài, có công việc ổn định, có nhà lại có xe, tại sao lại không có bạn trai vậy?