Tác Giả Nhân Hình Tịnh Lưu Li

 • Làm Nũng Với Anh Trai Rất Có Tác Dụng

  Làm Nũng Với Anh Trai Rất Có Tác Dụng

  Giới thiệu:

  Ngủ trước ngọt văn huynh đệ niên hạ

  Không phải là anh em thực sự, chỉ hơn kém tuổi tác nên ai có dị ứng xin rời khỏi

  Em trai trưởng thành sớm và anh trai dịu dàng vẫn luôn yêu thương lẫn nhau mà không biết hình thức ở chung giữa hai người rất kỳ quái, có một ngày đột nhiên em trai luôn bám người lại không bám nữa……

  Tag: Niên hạ, Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn

  Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Vụ, Ninh Gia Hàng ┃ vai phụ: ┃ cái khác: