Tác Giả MOT

  • Chưởng Khống Tu Chân

    Chưởng Khống Tu Chân

    Cảnh giới: Luyện Khí - Linh Nhân Cảnh - Đại Linh Cảnh - Diệt Linh Cảnh - Huyền Cảnh - Đại Huyền Cảnh - Phá Huyền Cảnh -....

    Nếu thấy hay, hãy ủng hộ mình để có động lực ra chương nhanh nhất. Cảm ơn mọi người!

    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chưởng Khống Tu Chân!