Tác Giả Minh Cảnh

  • Trọng Sinh Xuyên Qua - Con Đường Làm Giàu Của Thôn Hoa

    Trọng Sinh Xuyên Qua - Con Đường Làm Giàu Của Thôn Hoa

    Văn Án: Là câu chuyện có liên quan đến rượu, từ một loại rượu làm từ quả dại trở thành loại rượu danh giá thế giới. Là câu chuyện về cô bé đáng thương An Lệ Nùng ngàn dặm tìm cha, đi tới thôn Thạch Hà, cùng cha là An Quốc Bang cùng nhau thành lập “xưởng rượu Thanh Hà”, cùng nhau phát triển, làm giàu.