Tác Giả Miêu Tiểu Truy

  • Chán Đời

    Chán Đời

    Truyện Chán Đời của tác giả Miêu Tiểu Truy viết về đề tài Người chán sống làm sao bây giờ?

    Anh công trong bộ này không hoàn hảo soái ca như các anh công khác, ổng là một ông chú U40 tuy giàu nhưng có dấu hiệu trầm cảm, hoàn cảnh gia đình phức tạp nên lúc yêu hay lo được lo mất, luôn nghĩ mình là gánh nặng của người yêu, luôn nghĩ người yêu xứng đáng với người khác tốt hơn mình nên sẽ bộc phát những hành động tự cho là đúng rồi làm tổn thương đến người yêu.