Tác Giả Mai Bát Gia

 • Một Bước Lên Tiên

  Một Bước Lên Tiên

  Lắm lúc vận khí dường như đã bỏ quên Bạch Diệc Phi, anh vô cùng cố gắng, chăm chỉ học tập, phấn đấu làm việc thế nhưng anh dường như không thể bắt được cơ hội nào.

  Những việc anh làm dường như chẳng hề có kết quả, từ ban đầu hăng hái nỗ lực, anh càng ngày mất lòng tin, tâm trạng cũng càng u tối hơn...

  Mọi thứ cứ ngỡ đang lâm vào bế tắc khi em gái gặp nạn, ba mẹ vợ thì vô tâm, tiền tài nguy cấp, cứ tưởng cuộc đời anh cũng coi như xong rồi.

  Nhưng không!

  Đây lại là một sự bắt đầu, sự bắt đầu cho nhân sinh thật sự của anh.