Tác Giả Mạch Khách

 • Hợp Đồng Bao Dưỡng

  Hợp Đồng Bao Dưỡng

  Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí giữa kim chủ và diễn viên. Nhân vật chính là  Lục Nghiễn Chi là ngũ thiếu gia nhà họ Lục đã thu mua Thần Hải Entertainment (Ent.) 

  Mà vị thiếu gia trẻ tuổi lắm tiền họ Lục này đã trở thành kim chủ đứng Top 1, huống chi theo lời người biết chuyện, Lục kim chủ không chỉ không làm người khác khó chịu, hơn nữa giường của hắn còn không khó bò lên — chỉ cần anh có thể đáp ứng, lớn lên phù hợp với mắt thẩm mỹ Lục ngũ thiếu gia.

  Điều đáng tiếc duy nhất là, muốn được Lục Nghiễn Chi bao dưỡng thì nhất định phải ký một hợp đồng.

  Thời hạn hợp đồng, chỉ có một tháng.

  Mà đến nay người có thể ở lại sau khi hợp đồng kết thúc vẫn còn chưa xuất hiện.

  Hướng dẫn trước khi ăn:

  ① Chủ công / 1v1 / HE

  ② Nội dung truyện chủ yếu là để xôi thịt thăng hoa, còn logic, đã được tác giả đem đi kho tàu rồi.