Tác Giả Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành

 • Thần Phục

  Thần Phục

  ======= <Thần Phục> ========

  Thể loại
  : BDSM, hiện đại, ấm áp, hắc bang, cao H, bá đạo ôn nhu S công x ôn nhu M thụ, 1×1, HE.
  Edit: Tử Linh Lan

  Beta: Lovesmdanmei + Mộc

  Chủ nhân: Sở Dục (aka Bá Tước)  vs Nô lệ: Hứa Diệp

  Truyện Thần Phục là một câu chuyện xưa nội dung xoay quanh việc một nam nhân thuần phục một nam nhân khác, SM cũng thật sự rất ôn nhu.