Tác Giả Ma Kar

 • Quỷ Y Xuyên Không - Bỉ Ngạn Vương

  Quỷ Y Xuyên Không - Bỉ Ngạn Vương

  Bỉ Ngạn Mang Màu Tươi của máu Nhộm Hoàng Tuyền một sắc đỏ đau thương Khi Đã Yêu Bất chấp Đạo lý luân thường

  Cũng không Quản Ngàn Năm chưa Gặp gỡ.

  Nàng thật sự là ai? Một sát thủ máu lạnh vô tình, Một Ngạn Vương cao cao tại thượng, hay là một quận chúa thông minh tinh nghịch...

  Là ai...

  Hắn là Vương Gia độc nhất Thiên Quốc, quyền lực ngang bằng Hoàng thượng, Chiến Thần khiến cho người người sợ hãi, Binh quyền trong tay dễ dàng thao túng thiên hạ, Người đời Kính trọng và sợ hãi, Cửu Vương gia Tần Vương Chiến phủ Phong Nguyệt Trần

  một câu thúc thúc..hai cậu sư phụ, Vương Ngạn Ly cô thông minh, Hắn nham hiểm...